Služby

Zastupujeme klienty v celém průběhu trestního řízení

Komunikujeme s orgány činnými v trestním řízení, kterými jsou Policie ČR, státní zastupitelství a soudy. Účastníme se všech úkonů, kterých se může účastnit náš klient jako poškozený. V rámci probíhajícího trestního řízení se snažíme dosáhnout co nejvyššího odškodnění klienta.

Zastoupení poškozeným poskytujeme také v rámci přestupkového řízení, když se věc nedostane před soud, ale je předána k rozhodnutí příslušnému správnímu úřadu.

Zajistíme vypracování znaleckého posudku

Zajišťujeme vypracování znaleckého posudku z oboru zdravotnictví pro určení finančního vyčíslení odškodnění bolesti.

Po ustálení zdravotního stavu a ukončení léčby klienta, což bývá zpravidla rok po nehodě, necháváme zpracovat druhý znalecký posudek, ve kterém je zhodnoceno tzv. ztížení společenského uplatnění. Na základě lékařských zpráv a osobního rozhovoru s poškozeným znalci hodnotí, jaký má změněný zdravotní stav poškozeného prokazatelně nepříznivé důsledky pro jeho běžné životní činnosti, pro uspokojování jeho životních a společenských potřeb nebo pro plnění jeho společenských úkolů.

Vyčíslíme nemajetkovou újmu klienta

Na základě vypracovaných znaleckých posudků vyčíslíme nemajetkovou újmu na zdraví klienta a toto vyčíslení zašleme pojišťovně viníka dopravní nehody tak, aby měl klient své peníze co nejdříve.

Pojišťovna je povinna ve lhůtě tří měsíců od oznámení události ukončit šetření a o jeho výsledku nás vyrozumět. Veškerou komunikaci s pojišťovnou zajišťujeme.

Neúčtujeme si žádnou odměnu předem

V případě, že nevymůžeme nic, klient za poskytnuté právní služby nic nehradí.

Shora popsané služby poskytujeme na celém území České republiky.
Nároky z dopravních nehod vymáháme až čtyři roky zpětně.

ZAVOLEJTE NÁM
pro bezplatnou konzultaci
NAPIŠTE NÁM
pro bezplatnou konzultaci