top of page
  • Obrázek autoraMonika Bechyně

Ztížení společenského uplatnění


Jestliže jste byli někým zraněni a Vaše zranění Vás omezuje nebo vyřazuje z každodenního života, máte právo na finanční odškodnění. Váš nárok se označuje jako odškodnění ztížení společenského uplatnění. Zákonná úprava je obsažena v § 2958 občanského zákoníku.


Ztížením společenského uplatnění (ZSU) může být zcela evidentní omezení jako je:

  • potřeba pohybovat se s pomocí kompenzační pomůcky, nebo

  • upoutání na invalidní vozík, nebo

  • upoutání na lůžko.

ZSU může být ale i méně závažné omezení jako je:

  • bolest či omezení při pohybu,

  • bolest či omezení v každodenních činnostech,

  • bolest či omezení ve volnočasových aktivitách,

  • migrény vyvolané kvůli poranění krční páteře, nebo

  • omezení rozsahu pohybu.

Omezení ze stejného zranění může vnímat každý rozdílně. Proto je nezbytné hodnotit ZSU vždy individuálně. Individuální bude také výše odškodnění.

Vyplatí pojišťovna odškodnění ZSU sama od sebe?

Nevyplatí. Pojišťovny po poškozených z dopravních nehod často požadují doplnění lékařských zpráv. Odškodnění, které na základě těchto lékařských zpráv vyplatí, odčiňuje vytrpěnou bolest při zranění (tzv. bolestné). Nejde ale o odškodnění ZSU!

Pro ZSU neexistuje žádný formulář. Výši ZSU není možné stanovit z lékařských zpráv. Výše ZSU musí být vyčíslena soudním znalcem formou znaleckého posudku po osobním vyšetření poškozeného. Soudní znalec hodnotí zdravotní stav poškozeného a v návaznosti na to činnosti, ve kterých je člověk vlivem zranění omezen.

Liší se i doba, od které je možné ZSU vyčíslit. U bolestného to je ihned po zranění, u ZSU nejdříve po jednom roce od dopravní nehody. Zároveň musí nastat ustálení zdravotního stavu, což znamená, že máte ukončenou léčbu, nebo že již nedocházíte na rehabilitace.


Postup pro získání odškodnění ZSU

Pro získání odškodnění ZSU je vždy nezbytné vystupovat aktivně. To obnáší obstarat veškeré podklady pro objektivizaci zdravotních problémů, komunikaci se soudním znalcem vč. úhrady jeho odměny, mimosoudní jednání s pojišťovnou a případně soudní spor s pojišťovnou. Pojišťovna odškodnění ZSU sama od sebe neposkytne a mnohdy je nezbytné ji o oprávněnosti nároku přesvědčit. Pozor, možnost soudně vymáhat odškodnění ZSU se promlčuje! Dojde k tomu po třech letech ode dne ustálení zdravotního stavu. Promlčené, byť oprávněné odškodnění ZSU nemusí soud přiznat.


Odškodnění je možné získat čtyři roky zpětně

Lidé chtějí mít záležitosti spojené s dopravní nehodou vyřízeny co nejdříve. Mnohdy nad svými obtížemi mávnou rukou a po roce od dopravní nehody již vůči pojišťovně žádné další požadavky nevznášejí. Připraví se tím ale o možnost získat odškodnění, na které mají zákonné právo.


 

Pokud jste byli zraněni v dopravní nehodě a pokud pociťujete obtíže spojené s Vaším zraněním z této nehody, rádi Vám pomůžeme. Náklady na zpracování znaleckého posudku poneseme my.


8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page