PREVENCE A OSVĚTA

Mimo aktivní pomoci poškozeným se snažíme dopravním nehodám předcházet prevencí a osvětou.

 

Školíme, píšeme, radíme. Všem, kdo o to stojí.

V rámci dopravy vzděláváme nejen školy, autoškoly, ale i firmy nebo jednotlivce. 

 

Zkrátka děláme všechno proto, aby nehod bylo co nejméně.

Těžký cíl, víme. Ale věříme, že to má smysl.