O NÁS

Jsme tři ženy, které se za svůj život setkaly s mnoha dopravními nehodami. Z vlastní zkušenosti si tak moc dobře uvědomujeme, jak se lidé po dopravní nehodě cítí. Situace je nová, neznámá, a člověk tak neví,
s kým má jednat, co má dělat nejdříve, a co poté. Dost možná se mu zhroutily všechny jeho plány. Energii věnuje uzdravování a nemá tak ani pomyšlení
domáhat se svých práv, o jejichž rozsahu dost možná ani nemá tušení. Navíc komunikace s policií, soudy, pojišťovnami a dalšími institucemi je zdlouhavá a stresující.

Rozhodly jsme se proto spojit dohromady své síly a začít pomáhat poškozeným z dopravních nehod. Jak? Podat těmto lidem pomocnou ruku. Poradit, doporučit a nasměrovat je.

ZAKLADATELKY

RN-web-banner-zakladatelky_edited.png

Jako vedoucí sekretariátu advokátní kanceláře, která se zabývá odškodňováním poškozených z dopravních nehod, jsem se osobně setkala s mnoha případy,
a dobře vím, jak velkým a nečekaným zásahem do života každého i jeho rodiny může být dopravní nehoda. V rámci rodičovské dovolené jsem se proto rozhodla vytvořit spolek, který bude pomáhat těmto lidem v jejich nelehké životní situaci.

Bc. Michaela Ondrejková | statutární ředitelka spolku

RN-web-banner-zakladatelky_edited.png

MUDr. Alena Smutná | členka spolku

Jako lékařka s dlouholetou praxí vím, co obnáší poúrazové stavy, s jakými obtížemi se poškození musejí každodenně potýkat nejen po fyzické,

ale i psychické stránce. Současné zákony umožňují tyto nejen fyzické,
ale mnohdy i duševní útrapy vyčíslit, uplatnit po škůdci a kompenzovat tak pacientovi jeho stav po finanční stránce.

RN-web-banner-zakladatelky_edited.png

Eva Šimáňová | členka spolku

Ze svého blízkého okolí znám několik lidí, kteří utrpěli vážná poranění
při dopravní nehodě. Nikdo z nich nevěděl, že má nárok na peněžní náhradu nemajetkové újmy, která vyvažuje nejen vytrpěnou bolest, ale například i ztížení společenského uplatnění. Málokdo také ví, že má v této situaci právo
na zastoupení advokátem, které je plně hrazeno z povinného ručení viníka.