top of page

PORANĚNÁ NOHA

Pan Kraus si při dopravní nehodě zranil nohu. Původně se domníval, že může být odškodněn částkou kolem 20.000,- Kč.

Jelikož jeho zranění nebylo zanedbatelné, a chtěl, aby jeho stav někdo objektivněji posoudil, obrátil se na nás.

S panem Krausem jsme si domluvili osobní schůzku, na které jsme si vyslechli jeho příběh. Na základě toho nám pan Kraus podepsal plnou moc, která je potřebná pro jednání s pojišťovnou a zastupování v trestním řízení. Mohli jsme ho tak doprovodit k hlavnímu líčení a uplatnit před soudem způsobenou škodu a nemajetkovou újmu.

Dále nám pan Kraus poskytnul svou zdravotnickou dokumentaci, kterou jsme předali znalkyni z oboru zdravotnictví, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Soudní znalkyně se s panem Krausem za čas sešla, aby mohla vyčíslit jak bolestné, tak i ztížení společenského uplatnění.

Vytrpěné bolestné bylo jejím znaleckým posudkem stanoveno na částku ve výši 66.384,- Kč, odškodnění ztížení společenského uplatnění částkou 107.549,- Kč. Ušlý zisk jsme vyčíslili na částku ve výši 22.552,- Kč.

Všechny uplatněné nároky byly pojišťovnou viníka dopravní nehody zcela vyplaceny. 

bottom of page