PORANĚNÁ NOHA

Pan Kraus si při dopravní nehodě zranil nohu. Původně se domníval, že může být odškodněn částkou kolem 20.000,- Kč.

Jelikož jeho zranění nebylo zanedbatelné, a chtěl, aby jeho stav někdo objektivněji posoudil, oslovil náš spolek.

 

S panem Krausem jsme si domluvili osobní schůzku, na které jsme si vyslechli jeho příběh. Na základě toho jsme mu doporučili odborníky, na které se následně i obrátil.

 

Na schůzce s advokátem podepsal pan Kraus plnou moc,
která je potřebná pro jednání s pojišťovnou a zastupování v trestním řízení. Advokát ho doprovodil k hlavnímu líčení a také vyčíslil způsobenou škodu a nemajetkovou újmu.

 

Dále pan Kraus poskytnul svou zdravotnickou dokumentaci,
kterou zastupující advokát předal 
znalkyni z oboru zdravotnictví,
se kterou náš spolek dlouhodobě spolupracuje. Soudní znalkyně
se s panem Krausem za čas sešla, aby mohla vyčíslit bolestné,
tak i ztížení společenského uplatnění.

Vytrpěné bolestné bylo stanoveno na částku ve výši 66 384,- Kč, odškodnění ztížení společenského uplatnění částkou 107 549,- Kč. Ušlý zisk ve výši 22 552,- Kč.

Všechny uplatněné nároky byly pojišťovnou viníka dopravní nehody zcela vyplaceny. Po odečtení odměny advokátní kanceláře ve výši 10 % + DPH, byla poškozenému na jeho účet zaslána částka ve výši
172.711,- Kč.