• Řešíme nehody

Na co má nárok poškozený z dopravní nehody?

Aktualizováno: 30. 11. 2020


Hned v prvním příspěvku našeho blogu Vám prozradíme, na co máte jako poškozený po dopravní nehodě nárok. Není třeba chodit kolem horké kaše. Existují totiž dva základní druhy odškodnění, které můžete po viníkovi dopravní nehody, respektive po jeho pojišťovně, požadovat.

Prvním typem odškodnění je náhrada samotné škody, jinak řečeno majetkové újmy. To jistě víte, ale pro jistotu. Dá se přesně vyčíslit, obvykle za:

  • vzniklou škodu na vozidle,

  • znehodnocení nebo zničení oblečení,

  • znehodnocení nebo zničení přepravovaných věcí,

  • náhradu za ušlý zisk nebo výdělek.

"Nemajetková újma neznamená jen bolestné. Pokud máte trvalé následky nebo psychické problémy, máte nárok na mnohem větší obnos než si možná myslíte."

Druhým typem je nárok z tzv. nemajetkové újmy. Tu není možné objektivně vyčíslit, ale dá se finančně vyvážit. Řada lidí nemá netuší, že má nárok i na takový druh odškodnění. Často znají pouze bolestné. To ale mnohdy tvoří jen malou část odškodnění nemajetkové újmy. Pokud máte kvůli zranění trvalé následky, které Vám brání v soukromém nebo společenském životě, máte nárok na odškodnění za ztížení společenského uplatnění. A pokud si z nehody nesete i následky psychické, i v tomto případě máte nárok na adekvátní odškodnění, za tzv. duševní útrapy. Jak ztížení společenského uplatnění, tak duševní útrapy, mohou až několikanásobně převýšit samotné bolestné.

"Pokud jste situaci neřešili bezprostředně po nehodě, nezoufejte. Odškodnění můžete vymáhat i po ukončení trestního řízení. Až 4 roky zpětně."

Možná si teď říkáte, že jste to měli řešit dříve a máte smůlu. Nároky z nemajetkové újmy ale můžete vymáhat i po ukončení trestního řízení, a to až čtyři roky zpětně. Máte tak poměrně hodně času oslovit odborníka, který situaci přezkoumá, nároky vyčíslí, a následně Vám pomůže uplatnit je po pojišťovně viníka.


Kdo všechno má na odškodnění nárok?


V první řadě samozřejmě Vy jako účastník dopravní nehody, neboli primární poškozený. Ať už jste řidič, spolujezdec nebo třeba chodec. Na odškodnění mají ale nárok i tzv. sekundární poškození. Ti sice nejsou účastníky nehody, ale jsou v přímém kontaktu s poškozeným. Obvykle se jedná o rodinné příslušníky s nárokem na ošetřovné, a to v případě, že se o sebe poškozený nezvládne sám postarat a vyžaduje péči dalších osob.


 

Pokud jste se i Vy stali obětí dopravní nehody, rádi Vám pomůžeme. Vše vysvětlíme a doporučíme odborníky, kteří Vám pomohou k získání maximálního odškodnění.

223 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše