top of page
  • Obrázek autoraŘešíme nehody

Nebezpečné předjíždění

Předjíždění je nedílnou součástí silničního provozu. Zejména na silnicích s protisměrným provozem jde o mnohdy obtížný manévr. Chybné předjíždění se s ohledem na riziko čelního střetu vozidel řadí mezi nejnebezpečnější situace, které mívají mnohdy tragické následky.


Jak správně předjíždět?


Zákon o silničním provozu § 17 odst. 1 udává, že se předjíždí vlevo. Existuje však několik výjimek, kdy lze předjíždět vpravo.

Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není-li již pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Při jízdě v připojovacím nebo odbočovacím pruhu se smí vpravo předjíždět též vozidlo jedoucí v průběžném pruhu. Odbočovací pruh je přídatný jízdní pruh určený pro odbočování (vyřazování) vozidel z průběžného jízdního pruhu.

V jakém případě řidič nesmí předjíždět?

  • nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí,

  • jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet,

  • jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích,

  • na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi,

  • dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjetí vpravo podle odstavce 1 nebo předjetí v dalším volném jízdním pruhu vyznačeném na vozovce v tomtéž směru jízdy,

  • na křižovatce a v těsné blízkosti před ní, avšak tento zákaz neplatí, jde-li o předjíždění vpravo podle pravidla uvedeného výše, jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez postranního vozíku, na hlavní pozemní komunikaci nebo na křižovatce s řízeným provozem,

  • na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním,

  • a samozřejmě tam, kde je to svislým či vodorovným dopravním značením zakázáno.

Kdy se jedná o ohrožení a kdy o omezení účastníka silničního provozu?


Ohrožením protijedoucího řidiče je v daném případě myšleno vyvolání nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu. V tomto případě se bude jednat o nebezpečí zejména pro protijedoucí vozidlo, jehož řidič nemohl za horizontem vidět protijedoucí předjíždějící vozidlo ve svém jízdním pruhu.


Omezením je podle pravidel silničního naopak takové počínání účastníka silničního provozu, kterým jinému účastníku silničního provozu vznikne překážka.

Naopak pro předjížděné vozidlo platí pravidlo, že jeho řidič nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění. Porušením tohoto pravidla ze strany řidiče předjížděného je prodlužován celý předjížděcí manévr a zvyšuje se tak riziko vzniku nebezpečné situace.


Následující video ukazuje, jak nebezpečné může být předjíždění před horizontem:

Řidič vozidla na videu byl ze strany protijedoucího vozidla předjíždějícího přes plnou čáru ohrožen. Ohrožení bylo o to vyšší, že předjížděcí manévr byl zahájen před horizontem, přes který nebylo toto nebezpečné předjíždění pro protijedoucí vozidla včas viditelné. Nebezpečné předjíždění mohlo skončit tragicky. Řidič vozidla jedoucí ve svém jízdnímu pruhu však na tuto nebezpečnou situaci včasně zareagoval a zabránil tak přímému střetu. Předjíždějící vozidlo ujelo a ze strany Police ČR se ho do dnešního dne nepodařilo vypátrat.

 

Snažte se vždy, pokud je to jen trochu možné, vyhnout čelnímu nárazu s jiným jedoucím vozidlem. Raději opusťte silnici a riskujte menší náraz či převrácení vozidla, než abyste narazili do protijedoucího vozidla.


Měli jste dopravní nehodu? Napište nám, rádi Vám pomůžeme.

23 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page