SEKUNDÁRNÍ OBĚTI

Když paní Novotná vyjížděla z čerpací stanice, nedala přednost
v jízdě paní Mikolášové, která jela po hlavní silnici.

 

Kvůli nepozornosti paní Malé byla paní Mikolášová několik měsíců zcela vyřazena z aktivního života. Zotavovala se v nemocnici s poškozením mozku a četnými zlomeninami.

Doporučili jsme paní Mikolášové spolupracující advokáty,
kteří
zastoupili nejen jí, ale i její dcery, sestru a rodiče. Ti totiž měli nárok na odškodnění jako sekundární oběti nehody. Vzhledem
k vážnému zdravotnímu stavu paní Mikolášové ji advokáti zastoupili také v řízení o jejím opatrovnictví.

 

Paní Mikolášové byl v trestním řízení přiznán nárok na náhradu bolestného ve výši 640 000,- Kč. Ztížení společenského uplatnění
a zásah do života jejích nejbližších ještě není vyčíslen, vzhledem
k uplynutí krátké doby od nehody. Předpokládáme však, že půjde
o částku v 
řádech milionů korun.