top of page

SEKUNDÁRNÍ OBĚTI

Když řidička osobního vozidla vyjížděla z čerpací stanice, nevěnovala potřebnou pozornost řízení a nedala přednost v jízdě paní Mikolášové, která jela po hlavní silnici.

 

Kvůli nepozornosti řidičky tak je paní Mikolášová dodnes zcela vyřazena z aktivního života. Po nehodě se zotavovala v nemocnici s poškozením mozku a četnými zlomeninami. Po jistou dobu se paní Mikolášová nacházela ve vegetativním stavu a nikdo z lékařů ji nedával velké šance na přežití. Za obrovské podpory její rodiny se vše v lepší obrátilo a paní Mikolášová, ačkoli s obrovskými trvalými následky, žije.

​Paní Mikolášovou jsme zastoupili v probíhajícím trestním řízení, při jednání s pojišťovnou a vzhledem k jejímu vážnému zdravotnímu stavu a důvěrnosti naší spolupráce jsme ji zastoupili také v řízení o jejím opatrovnictví a omezení svéprávnosti na nezbytně dlouhou dobu.

 

Paní Mikolášové byl v trestním řízení přiznán nárok na náhradu bolestného ve výši 640.000,- Kč. Dále se nám podařilo vymoct odškodnění ztížení společenského uplatnění v rekordní výši 11.366.000,- Kč. Nad rámec toho byla paní Mikolášové vyplacena ztráta na výdělku a dodnes pobírá měsíční rentu.

 

V tomto případě, kdy vyřazením z aktivního života neutrpěla pouze paní Mikolášová, ale celá její rodina jsme zastoupili nejen jí, ale i její dcery, sourozence a rodiče. Ti totiž měli nárok na odškodnění jako sekundární oběti nehody. Zásah do života nejbližších paní Mikolášové byl nakonec pojišťovnou odškodněn částkou ve výši 500.000,- Kč pro každého.

bottom of page