Vaše příběhy

Nedání přednosti v jízdě motorkáři

Poškozený Tomáš K. je motorkář s mnohaletými zkušenostmi. Při jedné z jeho oblíbených vyjížděk mu pan Drahý nedal přednost v jízdě a došlo ke srážce. Poškozený Tomáš K. i přes užití všech bezpečnostních prvků utrpěl vážné poranění páteře, které vyžadovalo dvouměsíční pobyt v rehabilitačním centru a následné návštěvy fyzioterapeuta.

Proti panu Drahému bylo zahájeno trestní stíhání. Poškozený využil našich služeb, aby se mohl naplno věnovat procesu uzdravování. Poškozeného jsme zastoupili v celém průběhu trestního řízení, komunikovali s policií, státním zastupitelstvím i soudem, účastnili se všech úkonů namísto poškozeného a plně tak hájili jeho práva. Výsledkem řízení byl rozsudek, kterým byl pan Drahý uznán vinným z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti, a zároveň mu byla uložena povinnost uhradit nám, jako zmocněnci poškozeného náklady ve výši 66.000,- Kč.

Se souhlasem poškozeného jsme předali jeho zdravotnickou dokumentaci znalci z oboru zdravotnictví, aby vyčíslil nemajetkovou újmu, která mu byla způsobena. Bolestné bylo stanoveno na částku ve výši 260.000,- Kč. Po ustálení zdravotního stavu poškozeného přišlo na řadu vyčíslení ztížení společenského uplatnění. Znalec zde na základě dodaných lékařských zpráv a osobního setkání s poškozeným posuzoval, k jakým nepříznivým změnám došlo v jeho životě po nehodě, a to jak v tom pracovním, tak v osobním. Ztížení společenského uplatnění poškozeného bylo vzhledem k jeho zraněním vyčísleno na částku ve výši 1.775.000,- Kč. Vše bylo uhrazeno pojišťovnou z povinného ručení pana Drahého.

Čelní náraz s následkem smrti viníka

Rodina Veselých se vracela ze společně strávené dovolené, když se proti nim ze zatáčky vyřítilo auto řízené paní Malou. Náraz byl tak velký, že paní Malá svým zraněním na místě podlehla. Trestní stíhání tedy bylo odloženo. I tak jsme rodinu Veselých jako poškozené zastoupili ve vymáhání nemajetkové újmy.

Pan Veselý, který řídil, utrpěl poranění břicha v důsledku nárazu do volantu. Jeho bolestné bylo stanoveno na částku ve výši 112.000,- Kč a vzhledem k tomu, že již nemůže zvedat těžké věci a věnovat se tak svému povolání, existuje předpoklad vysokého odškodnění za ztížení společenského uplatnění.

Paní Veselá z nehody vyvázla s pohmožděninami, odřeninami, naraženým kolenem a ramenem. Paní Veselé byla na bolestném vyplacena částka 30.000,- Kč.

Syn manželů Veselých seděl na zadním sedadle a narazil tváří do sedadla spolujezdce, čímž došlo k deformaci čelisti a následnému zohyzdění obličeje, za což byl pojišťovnou odškodněn částkou 273.000,- Kč. S ohledem na jeho nízký věk a velmi závažné trvalé následky znalec předpokládá vysoké odškodnění za ztížení společenského uplatnění.

Jelikož od nehody uplynulo pouze půl roku a zdravotní stav pana Veselého a jeho syna prozatím není ustálen a jejich léčba není ukončena, konkrétní částky za ztížení společenského uplatnění prozatím nejsou známy.

ZAVOLEJTE NÁM
pro bezplatnou konzultaci
NAPIŠTE NÁM
pro bezplatnou konzultaci